Home » Stavba » Stavební dozor

Dům

Stavební dozor (SD) nebo též Technický dozor investora (TDI) zajišťuje stavebníkovi klid a jistotu, že jeho stavba bude zhotovena v souladu se stavebním povolením, projektem a platnými normami. Zároveň kontroluje i finanční stránku tak, aby oceněné práce byly skutečně provedeny, vícepráce oprávněné a správně oceněné a neprovedené práce neúčtované. Toto zejména drobní stavebníci často podceňují a na konci stavby většinou původně se jevící výhodná nabídka je mnohdy dražší než nabídky odmítnuté.
Toto se děje hlavně při zpracování podkladů pro výběr dodavatele (pouze projekt pro ohlášení stavby, nevypracovaný nebo nedostatečně vypracovaný soupis prací) a při sepisování smlouvy o dílo a tak vzniká dodavateli značný prostor pro rozvinutí své fantazie při navyšování prací a tím i konečné ceny stavby.
Kvalifikovaný dozor dokáže takové podklady připravit tzv. příprava stavby a ušetřit stavebníkovi nemalé finance, které bohatě nahradí odměnu za tuto činnost. Při takovéto přípravě se dozor perfektně seznámí s projektem, potřebami stavebníka a v průběhu stavby tak dokonale zvládne manýry dodavatele, ale mnohdy i neoprávněné a nekvalifikované požadavky stavebníka, které pak vedou ke zbytečným rozporům a prodlužováním a prodražováním stavby.

V této oblasti tudíž nabízíme

1. Příprava stavby:

 • Příprava podkladů pro výběr dodavatele (ů)
 • Organizace výběrového řízení
 • Vyhodnocení kandidátů
 • Součinnost při sepsání smlouvy o dílo

2. Provádění stavby:

 • Kontrola průběhu stavby z hlediska
  • projektové dokumentace
  • podmínek stavebního povolení
  • bezpečnosti práce
 • Kontrola oprávněnosti čerpání rozpočtu
 • Kontrola oprávněnosti účtování víceprací
 • Příprava podkladů ke kolaudaci stavby

3. Zastupování stavebníka před úřady a třetími osobami

4. Výkon funkce stavbyvedoucího.