Home » Projekce » Projekt skutečného provedení

Projekt

Projektová dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) by měla být vypracována jednak v případě změn při realizaci stavby jako doklad pro povolení k užívání stavby, ale především je její zpracování v zájmu vlastníka stavby. Ostatně povinnost vlastníků staveb uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci odpovídající jejímu provedení podle vydaných povolení je zakotvena ve stavebním zákonu. Je to ale také velká výhoda pro majitele, zvlášť pokud vlastní tuto dokumentaci.

Projekt obsahuje

  • zakreslení stávajícího stavu objektů se zaměřením
  • výkaz výměr, rozpočet
  • autorský dozor