Home » Stavba » Inženýrská činnost

Inženyring

Inženýrská činnost, zkráceně inženýring, je zejména provádění úkonů v zastupování investora a bývají součástí výkonů TDI, stavebního dozoru i projektanta a to:

1. Spolupráce při přípravě stavebního záměru a stavebního řízení:

 • Zastupování investora před úřady a třetími osobami
 • Zajištění vstupních podkladů – stavební záměr, lokalizace, průzkumy
 • Zajištění stavebního povolení/ohlášení stavby
 • Příprava podkladů pro výběr dodavatele
 • Organizace výběrového řízení
 • Vyhodnocení kandidátů
 • Součinnost při sepsání smlouvy o dílo

2. Spolupráce v průběhu výstavby:

 • dojednávání případných změn projektu, doplňování projektové dokumentace,
 • kompletace dokumentace pro kolaudaci stavby…

3. Spolupráce po dokončení stavby:

 • Zajištění kolaudace
 • Spolupráce při reklamačních řízeních