Home » Projekce » Prováděcí projekt

Projekt

Projektová dokumentace pro provedení stavby, nebo též prováděcí projekt (dále jen PDPS) není potřebná pro vlastní stavební řízení, ale je nutná pro vlastní realizaci stavby, jak ostatně její název napovídá. Měla by obsahovat detailně rozpracované řešení všech konstrukcí a výrobků z předchozího stupně dokumentace (PDSP) včetně potřebných detailů. Zároveň by neměl řešení PDSP výrazně měnit. PDPS je velmi důležitá pro ty, kteří chtějí, aby jejich stavba byla po všech stránkách předem jednoznačně definována a nebyl dán velký prostor pro různé změny, při realizaci stavby. Nutno dodat, že projekt pro provedení stavby může rovněž zpracovat (nebo zadat jeho zpracování) stavební firma, která realizuje stavbu. V tom případě však zapracuje jeho cenu do celkové konečné ceny stavby a zákazník většinou nemá mnoho možností zasahovat do procesu jeho tvorby, tak jako v případě volby nezávislého projektanta. Z dlouhodobé zkušenosti v mnoha případech ale nastane spíše ta varianta, že dodavatel dokumentaci pro provedení stavby ani nezpracuje sám, ani nezajistí jeho zpracování a realizuje stavbu podle nedostatečné dokumentace.

U menších staveb může být vhodné zpracovat tzv. (dříve takto označovanou) jednostupňovou dokumentaci v rozsahu, který v sobě zahrnuje oba výše popsané typy projektů (PDSP+PDPS). Takový projekt se dá posoudit ve stavebním řízení a je rovněž bez dalších úprav použitelný pro realizaci stavby a po doplnění o výkaz výměr a rozpočet bez problémů i např. pro výběrové řízení na dodavatele stavby. Taková dokumentace jednoznačně definuje stavbu po všech stránkách.