Home » Projekce » Studie stavby

Studie

Studie stavby slouží k tomu, aby zákazník získal základní představu o tom, jak bude jeho stavba vypadat (z vnějšku) a fungovat (uvnitř). Studie definuje základní prostorové a objemové charakteristiky budoucí stavby.

V rámci zpracování studie zpravidla dojde mezi projektantem a zákazníkem k vyjasnění a sladění vzájemných představ o stavbě. V případě požadavku lze zpracovat takovou studii ve více variantách pro snadnější rozhodování zákazníka. Na základě studie lze také již částečně stanovit i orientační finanční náklad stavby. Zpracování takové studie může velmi usnadnit budoucí proces vlastního projektování a zamezit změnám v dalších stupních projektů. Studie může být zpracována v různém (dohodnutém) rozsahu, někdy postačí pouze vyřešení základních půdorysných dispozic jednotlivých podlaží a základních pohledů na stavbu.

Jindy si zákazník přeje zpracovat tzv. vizualizaci, která umožní získat formou trojrozměrného (3D) modelu na počítači prakticky dokonalou představu budoucí stavby. Lze tak zobrazit jakýkoliv detail vnitřku stavby, jakýkoliv perspektivní pohled na stavbu.

Zpracování studie není nutnou podmínkou pro další přípravu stavby, může však mimo výše uvedené účely přímo posloužit i jako základ pro zpracování dalšího stupně projektové dokumentace tak, že se doplní o některé přílohy, které jsou pro daný účel nutné. Tím dalším stupněm může být dokumentace pro získání územně plánovací informace, nebo dokumentace k územnímu řízení.
Obsah dokumentace:

1. Identifikační údaje místa stavby

 • Identifikační údaje parcely
 • Snímek katastrální mapy
 • Letecký snímek
 • Fotodokumentace

2. Návrh rodinného domu

 • Identifikační údaje
 • Situace – návrh osazení
 • Půdorysy
 • Řezy
 • Pohledy
 • Perspektivy
 • Kontakty