INSPIRACE

Na základě vašich požadavků, zpracujeme studii rodinného domu včetně vizualizace. Na ukázku jsme pro vás vytvořili několik domů. Najdete je v sekci inspirace.

Vítejte na těchto stránkách

Zpracováváme projekty pro program Nová zelená úsporám včetně její administrace a kontroly průběhu realizace.

Nabízíme zde služby pro všechny velké i malé investory a drobné stavebníky. Pomůžeme Vám při řešení složitostí v průběhu celého procesu výstavby od stavebního záměru přes zpracování projektové dokumentace, přípravu stavby, výkon stavebního/ technického dozoru investora případně stavbyvedoucího, zajištění kolaudace a řešení reklamací po předání stavby do užívání.


Stavební dozor

Stavební dozor (SD) nebo též Technický dozor investora (TDI) zajišťuje stavebníkovi klid a jistotu, že jeho stavba bude zhotovena v souladu se stavebním povolením, projektem a platnými normami. Zároveň kontroluje i finanční stránku tak, aby oceněné práce byly skutečně provedeny, vícepráce oprávněné a správně oceněné a neprovedené práce neúčtované...

read more

Osazení rodinného domu

Koupili jste si typový projekt rodinného domu a nevíte co dál? Nechte to na nás! Zařídíme Vše ostatní, včetně projektu osazení rodinného domu na pozemek.

read more